วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2555

บทนำ


บทนำ   ปลา แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง ลฯล กับคนไทยล้วนแต่มีความสำคัญและสัมพันธ์กันมานับร้อยนับพันปี อาจจะตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งก็มีหลักฐานทั้งวัตถุและรูปภาพ เช่น ภาพบนหน้าผาที่ผาแต้ม  ริมแม่น้ำโขง จ.อุบลราชธานี  ซึ่งบ่งบอกถึงการใช้เครื่องมือพื้นบ้านและการล่าหาปลาขนาดใหญ่ จนถึงหลักฐานทางโบราณคดีที่ถูกค้นพบทั้งที่บ้านเชียง จ.อุดรธานี และ โคกพนมดี จ.ชลบุรี ซึ่งพบเศษกระดูกของปลาน้ำจืดและน้ำกร่อยหลายชนิดหลงเหลือตกค้างในภาชนะดินเผา หลักฐานทางวัตถุเหล่านี้จึงเป็นสิ่งแสดงว่า "ปลา" เป็นแหล่งอาหารที่มีความสำคัญต่อมนุษย์มานานและมากเพียงใด
   สำหรับปลาน้ำจืดมีบทบาทต่อปากท้องของคนไทยมาเนิ่นนานก่อนปลาทะเล เพราะสังคมไทยแต่เดิมนั้นอาศัยอยู่บนแผ่นดินเป็นส่วนใหญ่ และทำกสิกรรมเป็นหลัก จึงต้องอาศัยน้ำจากแม่น้ำในการทำมาหากิน ใช้สอย และอาศัยพันธุ์ปลาน้ำจืดเป็นอาหารเลี้ยงชีพ  


   จนกระทั่งมีชาวจีนอพยพเข้ามาตั้งรกรากในแผ่นดินไทย จึงเริ่มมีการทำประมงในทะเลขึ้น พันธุ์ปลาน้ำจืดแต่ก่อนนั้นมีความสมบูรณ์มาก และมีหลากหลายชนิดอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำต่างๆกัน ทำให้เกิดภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้คนในการประดิษฐ์เครื่องมือและคิดหาวิธีการจับปลาเหล่านั้นขึ้นมาและทำการแปรรูปถนอมไว้เพื่อให้ใช้บริโภคได้นาน
   ในปัจจุบันนี้พันธุ์ปลาและถิ่นอาศัยตามธรรมชาติได้ลดน้อยลงไปมากจากการเพิ่มของประชากร และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและแหล่งน้ำที่เน่าเสีย เสื่อมโทรม และมีสารพิษตกค้าง การอาศัยแหล่งน้ำธรรมชาติเพียงอย่างเดียวไม่อาจพอเพียงกับความต้องการบริโภคเนื้อปลาน้ำจืดของคนไทย จึงได้มีการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยวิธีต่างๆขึ้น ทั้งจากพันธุ์ปลาพึ้นเมืองและการนำพันธุ์ปลาจากต่างประเทศเข้ามา จนเป็นอาชีพที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ


  
   ทางเว็บฯ น้องตูบ จึงขอรวบรวมความรู้ทั้งภาพและบทความจากแหล่งต่างๆมารวบรวมทั้งคุณประโยชน์ สายพันธุ์ ถิ่นอาศัย รวมทั้งความสำคัญของปลาน้ำจืดทั้งในด้านการประมงและชนิดต่างๆของปลาน้ำจืดที่ชาวไทยใช้บริโภคทั้งในด้านการประมงและชนิดต่างๆของปลาน้ำจืดที่ชาวไทยนิยมบริโภคและเราสามารถพบเห็นได้ตามท้องตลาดอยู่บ่อยๆ...
                                                             

น้องตูบดอทคอม   ป่าเขา-ทะเลไทย

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

 

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม